person_outline
EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filter & Search

Keyword

Goal

Curriculum area

Students age range

Author

Rakamları Kavrama

Rakamların zihinde anlamlı şekilde oluşturulması ve her bir rakamda kalıcı öğrenmenin sağlanması/pekiştirilmesi.

Additional Info

Goal:
Cognitive accessibility, Academic skills
Students age range:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Curriculum area:
Maths
Year period:
All year long
Step by step description, including actions to be developed for preparation and implementation:
10 bölmeli (altlı üslü 5’er) ahşap veya dayanıklı kartondan her bölmenin üzerine sırasıyla(0-9 arası) görünür şekilde yazılmış rakamların olduğu materyal hazırlanır. Her rakamla eşleşebilecek kadar yeterli miktarda ahşap boncuk(tercihen hepsi tek renk) temin edilir. Öğretmen her bir rakamın yerini tahta bölmede gösterip adedince ahşap boncuğu bölmeye koyar. Öğrenciye de gösterdiğinin aynısını yapmasını söyler. Her bir rakam için bu öğretim yapılır. Böylece rakam öğretimi pekiştirilmiş olur. 0 rakamı için boş bırakılır ve ‘yok, boş’ olduğu kavratılır. Tam öğrenme sağlanıncaya kadar öğretim tekrar edilir.
Resources to be used, including human resources, materials and spaces:
Öğretimde bir öğretmen yeterlidir. Eğitim birebir ve sınıfta gerçekleştirilir. Ahşap rakam yazılı ve bölmeli kutu, ahşap tek renkten oluşan en az 45 adet boncuk.
Difficulties found while implementing it:
Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine dikkat edilmeli, her bir rakamın öğrenciye önceden kavratılmış olması gereklidir. Bu uygulama pekiştirme amaçlıdır.
The official webpage for the good practice:
Please enter the URL for the good practice at your school or any other internet place. If you don’t have a specific URL for your practice, then enter the URL of your school.
Login to post comments

Partner

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

No Internet Connection