person_outline
EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filter & Search

Keyword

Goal

Curriculum area

Students age range

Author

Good Practices

Select the language to which you want to translate

Renkleri Eşleştiriyorum

Hazır bulunuşluk düzeyi uygun hale getirildiğinde uygulanması eğlenceli bir etkinlik. Öğrenci eline aldığı ponponun rengini söyleyerek uygun bölümde biriktirir. Bir renkteki ponpon bitince diğer renge geçerek aynı işlemi devam ettirir.

Renkli balıklar

Masaya renkli balıklar dizilir öğrenciden,renkli balığı rengine uygun renk skalalasına yerleştirmesi istenir.Öğrenci bunu yaparken renkleri tanır el göz kordinasyonu gelişir ince kas gelişimi gelişir öğrencinin düzeyini göre renk skalasına sayılar da eklenebilir.

Developing personal autonomy

It is important to teach the children with autism the life skills to provide an independent life. Before starting self-service skills teaching program you need to determine whether the basic behaviors needed to help the child learn each skill and the necessary steps are acquired or must be taught. When setting goals, we must also take into account the average age at which typical developmental children manage to learn certain abilities. By the age of 6, a typical child should have acquired the majority of self-service skills, but each skill falls within a fairly wide chronological range, with environmental factors influencing the moment a child learns a particular ability.

Tuzluk oyunu ile öğrenme

Birçok bilim adamı öğrenmeyi değişik şekillerde tanımlasa da genel olarak öğrenme, "deneyimler sonucunda sürekliliği göreceli davranış değişikliği" olarak tanımlamaktadır. Günümüzde birçok etkili öğrenme vardır. Ancak hemen hemen hepsinin ortak özelliği öğrenci merkezli olması ve yaparak öğrenme temeline dayanmasıdır. Bilgiyi sunarken ne kadar fazla kanal işin içine katılır, çocuklara öğrendiklerini ifade edebilmek için ne kadar çok seçenek sunulursa, çocuklar bu konuyla daha çok ilgilenecek, motive olacak ve kendilerini rahat hissedeceklerdir. Kâğıttan tuzluk ile oyunla çocukların eğlenmesi, hareketi hissetmesi, öğrendiklerini pekiştirmesi, el-göz koordinasyonu sayesinde görsel, işitsel ve kinestetik kanallarını çalıştırması amaçlanmıştır. Matematik dersinde sayıları ve basit işlemleri eğlenceli bir şekilde öğretmek amaçlanmıştır.

BENİM BAHÇEM

Çocukların günlük yaşantılarında uygulayabilecekleri toplumsal yaşama adaptasyon ve bağımsız yaşam becerileri ve sorumluluk kazanabilecekleri bir çalışma

Sihirli Kağıtlar

Origami çocuk için ilk başta oyundur. Faydalı bir oyunun amacı, eğlendirmesinin yanında eğitmesidir de. Origami öğrenilmesi zorunlu bir dersten çok , bir oyun olarak algılandığı için çocuk için etkili eğitsel bir araç olacaktır. Origami tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca yaptığı işin estetik yönü çocuk için önemli hale gelir. Çocuk önceden videosu izletilen objeyi yapmak için dikkatini yoğunlaştıracak, modeli izleyecek, talimatları dinleyip yerine getirecektir. Bu uygulama çocuğun sonuca varmak için sabırlı olmak gerektiğini öğrenmesini amaçlamanın yanında, diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem ve işbirliği yapmayı, yardımlaşma duygularının gelişmesini amaçlamaktadır.

: Working with autistic 6-years old child in an inclusive environment - Sredets Municipality Cildren Complex/ Kindergarten “Daga” - Debelt

The most important thing for the team from Kindergarten “Daga(Rainbow)" – Debelt, Sredets was to create an environment that’s supportive and tailored to the individual needs of the child to ensure inclusion in the group. As for adaptation of Alex(child with autism) in the “Daga(Rainbow)" KG - Debelt, it was crucial to build trust and cooperation between the family, the specialists and the teachers in the kindergarten. Practice has shown that when parents and teachers from the group are actively involved in the process of coordination and harmony between all sides, significant progress can be made in terms of the child’s progress. The child was assisted during group work to facilitate its inclusion in gaming, training and daily activities and aid the correction of unacceptable behavior, the development of new adaptive models, and the ease of communication. Depending on the needs of the child, the teachers with the resource teacher…

Kum saati

Bu etkinlik otizmli öğrencilerin rahatlamasını sağlayan kum havuzunun eğitim ortamına çevrilmesi, öğrencinin rahat olduğu ortamda odaklanma süresinin uzatılması ve uzayan bu sürenin diğer derslere de olumlu katkı sağlaması amacıyla uygulanmıştır

KALEM TUTMAYI ÖĞRENİYORUM

Öğrencinin akademik beceriler kazanması,kalemi doğru şekilde tutması, kullanması, çizme ve yazma faaliyetleri için ayrıca el ve göz koordinasyonu becerilerinin geliştirme amacıyla hazırlanmış bir uygulamadır. Bu etkinlik yapılırken arı şarkısı öğretildi. Yaz geldi, Çiçekler açtı, Arılar hep çalıştı, Arı Vız Vız Vız, diye sevinir.

Video scenario

Video modelling is a visual teaching method that occurs by watching a video of someone modelling a targeted behaviour or skill and then imitating the behaviour/ skill watched. It is one of the methods used to support teaching various skills to children and students with autism. The video modelling is a form of visualization and it helps children understand and successfully accomplish the task. 

Process schemes

Process schemes is a visual support with a scenario created to compensate missing inner scenario of a child with autism. We can use process schemes to support: self care, hygiene, house work, food preparation, work skills. The aim of process schemes is achieving independence so the person does not rely on help of others. The aim of the process schemes is not detailed visualization of the process, but process schemes which maximize his/her independence in accomplishing the entire process.

A pupil with ASD - AS in a mainstream primary school in Warsaw

The practice is about an 11-year-old boy who manifests a series ASD - as symptoms (Autism Spectrum Disorder - Asperger syndrome), communication and attention deficits, impulsive behaviour, including aggressive. It is overbearing - it works on its own terms. The boy has difficulties with a calm end of the business, and he reacts with anger inadequate. He has difficulty in understanding and feeling different emotions, such as sadness, compassion, shame and guilt. In our school (one of the largest primary schools not only in Warsaw but also in Poland), such children usually attend so called integrated classes where in the classroom there is always an assistant who works with children with special educational needs. In addition, a child diagnosed with autism has a special assistant called a "shadow" (usually a psychologist). The child receives maximum support and assistance not only during lessons but also during breaks.

Job Shadowing to learn good practices with ASD students

The teaching practice observation is a deep and effective educational activity with long lasting effects. It enables and promotes the learning of different teaching practices in classrooms and schools and is a trustworthy way to contribute to teacher education.The teaching practice observation is one of the experimental practices that we have been doing in the CEFIRE of Valencia and that has had the best feedback and impact on teachers.One of the main goals is to create times where the teachers can be heard and enable them to share and reflect on different educational aspects. This promotes a dialogue between schools that can share their most successful educational practices. The teaching practice observation consists in spending time with an exert observing how he or she displays a lesson or an educational activity that is related with the work that is expected to be done. Having a teacher demonstrating a lesson and…

Partner

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

No Internet Connection