person_outline
EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filter & Search

Keyword

Goal

Curriculum area

Students age range

Author

Good Practices

Select the language to which you want to translate

Otizmli Aile Eğitimi

İyi Uygulamanın Adı:Otizm Aile Eğitimi Etiketler: Aile eğitimi,otizm,kaynaştırma öğrencisi,bep İyi Uygulama İle İlgili Açıklama:Figen Bedel-Ayten Çiftci Çok detaylı bir açıklama yapmanıza gerek yok. Bu açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yapılacaktır. Sadece bu uygulamayla ne amaçladığınızı belirten bir paragraflık özet yazınız. Otizmli öğrencilerin olduğu okullarla iletişime geçilerek alan taraması yapıldı, veli ve otizmli öğrencilerin öğretmenleriyle görüşmeler yapıldı. Anne eğitimi programı hazırlandı, ihtiyaç analiz belirleme formları dağıtılarak, ihtiyaç olan konular tespit edildi, Aile eğitimi 14 oturum olarak hazırlandı. Oturumlara özel eğitim öğretmenleri,rehberöğretmen,akademisyen,otizmli anne eğitimi almış olan eğitici anneler katıldı. Oturumlar sosyal etkinlik ve sosyal paylaşımlarla zenginleştirildi. Grup dinamiği ,paylaşım,dayanışma,iletişim,samimiyet konuları ön planda tutuldu ve geliştirildi. Eğitim sayesinde aileler otizmli çocuklarına bakışları ve kabul konularında olumlu etkileri ve ilerleme görüldü.İletişim,kaliteli zaman geçirme, yapabilecekleri etkinlikler ve otizm farkındalık seviyelerinde ilerleme kaydedildi Çalışmalar sırasında çocuklar annelerle her oturuma ve etkinliğe katılmış olup, ailelerde kabul ve normalleşme sağlanmıştır. Çalışmanın sonunda ailelerin birbirleriyle olan paylaşım ve dayanışmaları yapılan çalışmanın…

Renkleri Eşleştiriyorum

Hazır bulunuşluk düzeyi uygun hale getirildiğinde uygulanması eğlenceli bir etkinlik. Öğrenci eline aldığı ponponun rengini söyleyerek uygun bölümde biriktirir. Bir renkteki ponpon bitince diğer renge geçerek aynı işlemi devam ettirir.

Renkli balıklar

Masaya renkli balıklar dizilir öğrenciden,renkli balığı rengine uygun renk skalalasına yerleştirmesi istenir.Öğrenci bunu yaparken renkleri tanır el göz kordinasyonu gelişir ince kas gelişimi gelişir öğrencinin düzeyini göre renk skalasına sayılar da eklenebilir.

Developing personal autonomy

It is important to teach the children with autism the life skills to provide an independent life. Before starting self-service skills teaching program you need to determine whether the basic behaviors needed to help the child learn each skill and the necessary steps are acquired or must be taught. When setting goals, we must also take into account the average age at which typical developmental children manage to learn certain abilities. By the age of 6, a typical child should have acquired the majority of self-service skills, but each skill falls within a fairly wide chronological range, with environmental factors influencing the moment a child learns a particular ability.

Tuzluk oyunu ile öğrenme

Birçok bilim adamı öğrenmeyi değişik şekillerde tanımlasa da genel olarak öğrenme, "deneyimler sonucunda sürekliliği göreceli davranış değişikliği" olarak tanımlamaktadır. Günümüzde birçok etkili öğrenme vardır. Ancak hemen hemen hepsinin ortak özelliği öğrenci merkezli olması ve yaparak öğrenme temeline dayanmasıdır. Bilgiyi sunarken ne kadar fazla kanal işin içine katılır, çocuklara öğrendiklerini ifade edebilmek için ne kadar çok seçenek sunulursa, çocuklar bu konuyla daha çok ilgilenecek, motive olacak ve kendilerini rahat hissedeceklerdir. Kâğıttan tuzluk ile oyunla çocukların eğlenmesi, hareketi hissetmesi, öğrendiklerini pekiştirmesi, el-göz koordinasyonu sayesinde görsel, işitsel ve kinestetik kanallarını çalıştırması amaçlanmıştır. Matematik dersinde sayıları ve basit işlemleri eğlenceli bir şekilde öğretmek amaçlanmıştır.

BENİM BAHÇEM

Çocukların günlük yaşantılarında uygulayabilecekleri toplumsal yaşama adaptasyon ve bağımsız yaşam becerileri ve sorumluluk kazanabilecekleri bir çalışma

Sihirli Kağıtlar

Origami çocuk için ilk başta oyundur. Faydalı bir oyunun amacı, eğlendirmesinin yanında eğitmesidir de. Origami öğrenilmesi zorunlu bir dersten çok , bir oyun olarak algılandığı için çocuk için etkili eğitsel bir araç olacaktır. Origami tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca yaptığı işin estetik yönü çocuk için önemli hale gelir. Çocuk önceden videosu izletilen objeyi yapmak için dikkatini yoğunlaştıracak, modeli izleyecek, talimatları dinleyip yerine getirecektir. Bu uygulama çocuğun sonuca varmak için sabırlı olmak gerektiğini öğrenmesini amaçlamanın yanında, diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem ve işbirliği yapmayı, yardımlaşma duygularının gelişmesini amaçlamaktadır.

: Working with autistic 6-years old child in an inclusive environment - Sredets Municipality Cildren Complex/ Kindergarten “Daga” - Debelt

The most important thing for the team from Kindergarten “Daga(Rainbow)" – Debelt, Sredets was to create an environment that’s supportive and tailored to the individual needs of the child to ensure inclusion in the group. As for adaptation of Alex(child with autism) in the “Daga(Rainbow)" KG - Debelt, it was crucial to build trust and cooperation between the family, the specialists and the teachers in the kindergarten. Practice has shown that when parents and teachers from the group are actively involved in the process of coordination and harmony between all sides, significant progress can be made in terms of the child’s progress. The child was assisted during group work to facilitate its inclusion in gaming, training and daily activities and aid the correction of unacceptable behavior, the development of new adaptive models, and the ease of communication. Depending on the needs of the child, the teachers with the resource teacher…

Kum saati

Bu etkinlik otizmli öğrencilerin rahatlamasını sağlayan kum havuzunun eğitim ortamına çevrilmesi, öğrencinin rahat olduğu ortamda odaklanma süresinin uzatılması ve uzayan bu sürenin diğer derslere de olumlu katkı sağlaması amacıyla uygulanmıştır

KALEM TUTMAYI ÖĞRENİYORUM

Öğrencinin akademik beceriler kazanması,kalemi doğru şekilde tutması, kullanması, çizme ve yazma faaliyetleri için ayrıca el ve göz koordinasyonu becerilerinin geliştirme amacıyla hazırlanmış bir uygulamadır. Bu etkinlik yapılırken arı şarkısı öğretildi. Yaz geldi, Çiçekler açtı, Arılar hep çalıştı, Arı Vız Vız Vız, diye sevinir.

Video scenario

Video modelling is a visual teaching method that occurs by watching a video of someone modelling a targeted behaviour or skill and then imitating the behaviour/ skill watched. It is one of the methods used to support teaching various skills to children and students with autism. The video modelling is a form of visualization and it helps children understand and successfully accomplish the task. 

Process schemes

Process schemes is a visual support with a scenario created to compensate missing inner scenario of a child with autism. We can use process schemes to support: self care, hygiene, house work, food preparation, work skills. The aim of process schemes is achieving independence so the person does not rely on help of others. The aim of the process schemes is not detailed visualization of the process, but process schemes which maximize his/her independence in accomplishing the entire process.

Partner

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

No Internet Connection